Voor wie is DoeNeutraal?

Ieder bedrijf moet energie besparen. Dit betekent dat je maatregelen moet nemen om energie te besparen in je bedrijfspand. Dit kan bijvoorbeeld door betere isolatie, het gebruik van zuinige apparaten en/of het plaatsen van zonnepanelen.

Als jouw bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoet, ben je verplicht om dit te doen. Dit noemen we de energiebesparingsplicht. Ook moet je eens in de vier jaar rapporteren welke maatregelen je hebt genomen om energie te besparen. Dit noemen we de informatieplicht energiebesparing.

Op deze website kun je meer informatie vinden over de energiebesparingsplicht en informatieplicht energiebesparing. Ook kun je in het DoeNeutraal portaal een plan maken waarmee je hulp krijgt om aan de voorwaarden van het RVO te voldoen.

Voorkom boetes of verplichte sluiting van je kantoor en ga direct aan de slag met het maken van een verduurzamingsplan.

De plichten vanuit de overheid?

Energiebespaarplicht

De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en organisaties die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken. Deze bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen om zo energie te besparen in hun bedrijfspand. Dit geldt voor zowel de huurder als de eigenaar van het pand.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing geldt voor dezelfde bedrijven en organisaties als de energiebesparingsplicht, dus bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken. Deze bedrijven zijn verplicht om eens in de vier jaar te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Hierdoor kan de overheid controleren of deze bedrijven zich houden aan de energiebesparingsplicht en waar nodig handhaven.

Voor wie is DoeNeutraal?

 • Er zit één huurder in mijn pand.

  Je bent verantwoordelijk voor alle energiebesparende maatregelen die de huurder niet kan nemen, zoals het isoleren van de gebouwschil. De huurder moet alle maatregelen nemen waarvoor jij als eigenaar van het pand geen toestemming hoeft te geven.

 • Er zitten meerdere huurders in mijn pand.

  Je bent als eigenaar verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen. Je moet alle maatregelen nemen, behalve maatregelen die alleen door de huurder kunnen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan energiezuinig printen en kopiëren. De huurder is eigenaar van deze apparatuur en is dus verantwoordelijk voor het verduurzamen hiervan.

De ‘drijver van een inrichting’ moet de melding doen en energiebesparende maatregelen nemen. De vraag is alleen wie de ‘drijver’ is: de eigenaar van het gebouw of de huurder? Bij een hoog energieverbruik hoort een collectieve installatie om aan dat verbruik te komen. Doorgaans wordt, bij sleutelklare huur, de eigenaar hiervan aangemerkt als ‘de drijver’. Het hangt echter ook af van de huurovereenkomst. Doorgaans is degene die bevoegd is om wijzigingen aan het gebouw en de (gedeelde) installaties aan te brengen de ‘drijver’. Bent u mede-eigenaar van een gebouw met collectieve installaties? Dan moet de rechtspersoon van dat gebouw de melding doen en energiebesparende maatregelen treffen. Dit kan een VvE (Vereniging van Eigenaren), BV of CV zijn maar ook een andere entiteit.

Dat is afhankelijk van jouw situatie.

 • Ik ben de enige gebruiker van het pand.

  Je moet als gebruiker alle maatregelen nemen waarvoor je geen toestemming nodig hebt van de eigenaar van het pand. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van alle verlichting door ledlampen. De eigenaar is verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen aan het gebouw die je als gebruiker niet kunt nemen, zoals het isoleren van de gebouwschil.

 • Ik huur kantoorruimte in een pand met meerdere gebruikers.

  De eigenaar van het pand is in principe verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen. Behalve als het maatregelen zijn die je alleen als huurder kunt nemen, denk bijvoorbeeld aan energiezuinig printen en kopiëren. Jij bent als huurder eigenaar van deze apparatuur en bent dus verantwoordelijk voor het verduurzamen hiervan.

Ja, ook als zzp’er moet je voldoen aan de energiebesparingsplicht, maar alleen als je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruikt. Dit is ongeveer zoveel als het jaarverbruik van 16,5 huishoudens. Controleer je energieverbruik bij je energieleverancier.

Ja, je moet aan de energiebesparingsplicht voldoen. 

U kunt als (mede)eigenaar zelf een melding doen bij het eLoket. U heeft hiervoor wel een eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u deze niet, dan moet u deze aanvragen bij een leverancier. Daaraan zijn jaarlijkse kosten verbonden. U kunt ook een bedrijf inschakelen om de melding voor u te doen.

De handhaving ligt bij uw gemeente of een handhavende instantie. Als u de verplichte maatregelen niet uitvoert, dan kan de gemeente in het uiterste geval een dwangsom opleggen.

Start direct met het maken van een verduurzamingsplan en voorkom een boete.

© DoeNeutraal 2024. Alle rechten voorbehouden. Lees ons privacy beleid of bekijk onze voorwaarden

This is a staging enviroment