Informatieplicht

De informatieplicht is een wettelijke verplichting voor bedrijven en organisaties om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Deze verplichting is in 2019 ingevoerd om bedrijven te stimuleren energie te besparen en bij te dragen aan de klimaatdoelen van Nederland.

De informatieplicht houdt in dat bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken, verplicht zijn om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dit moeten zij doen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voorkom boetes of verplichte sluiting van je kantoor en ga direct aan de slag met het maken van een verduurzamingsplan.

De informatieplicht is ingevoerd om bedrijven te stimuleren energie te besparen en bij te dragen aan de klimaatdoelen van Nederland. Door deze verplichting worden bedrijven zich bewuster van hun energieverbruik en kunnen zij aan de hand van de rapportage zien waar nog mogelijkheden liggen voor energiebesparing.

Als bedrijven niet voldoen aan de informatieplicht, kan dit leiden tot boetes. Ook kan het niet voldoen aan de informatieplicht leiden tot reputatieschade, omdat het aangeeft dat het bedrijf niet bezig is met duurzaamheid.

Veel gestelde vragen over de informatieplicht

De informatieplicht houdt in dat bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken, verplicht zijn om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dit moeten zij doen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De informatieplicht is ingevoerd om bedrijven te stimuleren energie te besparen en bij te dragen aan de klimaatdoelen van Nederland. Door deze verplichting worden bedrijven zich bewuster van hun energieverbruik en kunnen zij aan de hand van de rapportage zien waar nog mogelijkheden liggen voor energiebesparing.

Energiebesparende maatregelen zijn maatregelen die bijdragen aan een lager energieverbruik. Voorbeelden zijn het isoleren van leidingen en tanks, het plaatsen van LED-verlichting en het optimaliseren van het gebruik van koeling en verwarming.

Als bedrijven niet voldoen aan de informatieplicht, kan dit leiden tot boetes. Ook kan het niet voldoen aan de informatieplicht leiden tot reputatieschade, omdat het aangeeft dat het bedrijf niet bezig is met duurzaamheid.

Het gaat om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van leidingen en tanks, het plaatsen van LED-verlichting, het toepassen van energiezuinige ventilatie en het optimaliseren van het gebruik van koeling en verwarming.

Bedrijven moeten eenmaal in de vier jaar rapporteren. De eerste rapportage moest uiterlijk op 1 juli 2019 ingediend zijn. De volgende rapportage moet uiterlijk op 1 juli 2023 worden ingediend, maar de overheid loopt erg achter. 

Bedrijven moeten rapporteren via het eLoket van de RVO. Hier moeten zij aangeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen en wat de kosten en besparingen zijn. Daarnaast moeten zij bewijsstukken aanleveren om de genomen maatregelen te onderbouwen.

De Omgevingsdienst voert de controles uit om te kijken of bedrijven voldoen aan de informatieplicht.

De informatieplicht stimuleert bedrijven om energie te besparen en draagt zo bij aan de klimaatdoelen van Nederland. Daarnaast kan de informatieplicht bedrijven helpen om kosten te besparen, omdat zij inzicht krijgen in hun energieverbruik en waar mogelijkheden liggen voor energiebesparing.

Als bedrijven niet voldoen aan de informatieplicht, kan dit leiden tot boetes. Ook kan het niet voldoen aan de informatieplicht leiden tot reputatieschade, omdat het aangeeft dat het bedrijf niet bezig is met duurzaamheid.

 

De eerstvolgende deadline voor rapportage is eigenlijk 1 juli 2023, maar de overheid loopt erg achter. Bedrijven moeten via het eLoket van de RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.

© DoeNeutraal 2024. Alle rechten voorbehouden. Lees ons privacy beleid of bekijk onze voorwaarden

This is a staging enviroment